Teacher-32

Habib Usman Az-Zahir

Bass

Pendidikan

2018-Sekarang: Prodi Pendidikan Seni Musik FPSD Universitas Pendidikan Indonesia
2015-2018: SMKN 10 Bandung


Pengalaman Organisasi

2018-2021: HIMAMUSIK (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Seni Musik) Universitas Pendidikan Indonesia
2017-2018: Indonesian Bass Players Region Bandung
2016-2018: SUKMA (Suara Komunitas Musik Bandung)